BUDŻET

Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu na 2019 rok wynosi 1.038.000 złotych.

Sprawozdanie finansowe za 2018r.:

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

 

wytworzył: Maria Heinig

wprowadził: Ewa Prażuch

ostatnia zmiana: 03.06.2019r.