MAJĄTEK

na dzień 1 stycznia 2019 r.

Wartość podstawowych środków trwałych w wartości początkowej 65.003,28 złotych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia)- 157.794,46 złotych, wartości niematerialnych i prawnych- 25.262,55 złotych.

wytworzył: Maria Heinig

wprowadził: Ewa Prażuch

ostatnia zmiana: 03.06.2019r.