PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z 2019r., poz. 59)

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.)

 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

wytworzył: Ewa Prażuch

wprowadził: Ewa Prażuch

ostatnia zmiana: 30.09.2019