REJESTRY I EWIDENCJE

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu prowadzone są następujące centralne rejestry i ewidencje:

1.      rejestr skarg i wniosków,

2.      rejestr wydanych upoważnień,

3.      rejestr wydanych legitymacji służbowych,

4.      rejestr wydanych upoważnień do podpisywania decyzji w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu,

5.      rejestr zarządzeń Dyrektora stacji,

6.      rejestr zarządzeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Golubiu-Dobrzyniu,

7.      rejestr decyzji stwierdzających chorobę zawodową,

8.      rejestr decyzji nie stwierdzających choroby zawodowej,

9.      rejestr podejrzeń lub rozpoznań zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej,

10.  rejestr dodatnich wyników badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych,

11.  rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych,

12.  rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej,

13.  ewidencja decyzji płatności,

14.  ewidencja opinii sanitarnych,

15.  ewidencja decyzji merytorycznych,

16.  ewidencja postanowień,

17.  ewidencja upomnień,

18.  ewidencja tytułów wykonawczych,

19.  ewidencja nadzorowanych obiektów.

 

wytworzył: Ewa Prażuch

wprowadził: Ewa Prażuch

ostatnia zmiana: 02.06.2015