SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Przyjmowanie wszystkich spraw prowadzi sekretariat.
Postępowanie w procesie załatwiania spraw odbywa się zgodnie z art.35 §1 i 3 oraz art. 36 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

wytworzył: Ewa Prażuch

wprowadził: Ewa Prażuch

ostatnia zmiana: 09.01.2019