TREŚCI WYSTĄPIEŃ I OCEN

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020

w powiecie golubsko-dobrzyńskim

 

               W ramach zadań obejmujących nadzór nad placówkami oświatowymi na terenie działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu, przeprowadzono ocenę stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020.               

Na podstawie kontroli sanitarnych oraz informacji uzyskanych od dyrektorów szkół ocenie poddano 22 szkoły, w tym 14 szkół podstawowych i 8 zespołów szkół.

W 12 szkołach przeprowadzono remonty sal dydaktycznych, w 5 szkołach bloków żywieniowych, w 2 szkołach bloków sportowych, w 8 szkołach  ciągów komunikacyjnych, w 2 szkołach pomieszczeń sanitarnych, w 1 szkole szatni oraz w 2 szkołach pomieszczeń administracyjnych.
Prace remontowe obejmowały: malowanie ścian, sufitów, położenie gładzi gipsowej, wymianę nawierzchni oraz renowację podłóg, wymianę stolarki  drzwiowej, modernizację oświetlenia, wymianę węzła sanitarnego, wymianę armatury sanitarnej, glazury i terakoty.

Ponadto w 7 szkołach dokonano zakupu mebli szkolnych, indywidualnych szafek uczniowskich oraz pomocy dydaktycznych, a także zakupu wyposażenia kuchennego. W 1 szkole zamontowano drzwi przeciwpożarowe, utworzono toaletę i podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wydzielono część pomieszczeń na potrzeby przedszkola. W 1 szkole wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły (odkopanie fundamentu i zabezpieczenie przed wilgocią), a w 2 szkołach przeprowadzono naprawę     i konserwację dachu. W 3 szkołach naprawiono i wymieniono część ogrodzenia oraz utwardzono teren przed szkołą, a 1 szkołę przyłączono do światłowodowej sieci internetowej OSE.

W placówkach oświatowych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przeprowadzono również prace konserwatorsko-porządkowe, które obejmowały: uzupełnianie miejscowych ubytków tynku i glazury, wymianę szyb oraz wymianę uszkodzonej armatury higieniczno-sanitarnej, naprawę instalacji elektrycznej udrożnianie przewodów wentylacyjnych, naprawę urządzeń na placach zabaw, wymianę części grzejników c.o., a w sanitariatach zamontowanie suszarek do rąk, dozowników na mydło oraz pojemników na papier toaletowy.

W nadzorowanych placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne prace remontowe, o czym świadczą wyniki kontroli oraz przesłane informacje. Na podstawie analizy uzyskanych informacji stwierdza się, że zakres wykonanych prac remontowych w placówkach, w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawiał się na podobnym poziomie.

Dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych

W 6 placówkach (w tym w 1 szkole podstawowej i 5 zespołach szkół) przygotowywanie obiadów dla uczniów odbywa się w kuchni szkolnej. 

W 16 placówkach (w tym w 13 szkołach podstawowych i 3 zespołach szkół) obiady dostarczane są przez zewnętrzne firmy cateringowe.

Pozostałe placówki tj. przedszkola, kluby malucha oraz żłobki również korzystają z firm zewnętrznych, dowożących obiady, natomiast śniadania przygotowywane są na miejscu. Łącznie w 19 placówkach obiady są dowożone. Tylko w jednym przedszkolu całość posiłków (obiady i śniadania) przygotowywane są w kuchni własnej.

 

 

 

Stan bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2018 roku umieszczony został na stronie internetowej  www.pssegolubdobrzyn.pl (Komunikaty/Stan sanitarny powiatu/Stan sanitarny powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2018 roku)

Stan bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2017 roku: LINK

Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2016 roku: LINK

 

Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017

w powiecie golubsko-dobrzyńskim.

W ramach zadań obejmujących nadzór nad placówkami oświatowymi na terenie działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu, przeprowadzono ocenę stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017.

Na podstawie kontroli sanitarnych i informacji uzyskanych od dyrektorów placówek oświatowych, ocenie poddano 26 szkół, w tym 15 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i 6 zespołów szkół. Podczas przeprowadzanych kontroli w części szkół trwały jeszcze prace remontowo- przygotowawcze.  Ze względu na zbliżający się dzień rozpoczęcia roku szkolnego, prace te miały najczęściej charakter konserwatorsko-porządkowy.

Remonty prowadzone były w salach dydaktycznych, bloku żywieniowym, blokach sportowych, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, pokoju nauczycielskim, sekretariacie oraz w gabinecie dyrektora szkoły.

 

Prace remontowe obejmowały: malowanie ścian, sufitów, położenie gładzi gipsowej, wymianę nawierzchni podłóg, wymianę stolarki  drzwiowej, modernizację oświetlenia, remont schodów zewnętrznych, remont sanitariatów dla uczniów (wymiana armatury sanitarnej, rur wodno-kanalizacyjnych, glazury, terakoty, stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów).

Prace konserwatorskie obejmowały: uzupełnianie miejscowych ubytków tynku i glazury, wymianę uszkodzonej i brakującej armatury sanitarnej, naprawę instalacji elektrycznej i wymianę przepalonych świetlówek lub żarówek, udrożnianie przewodów wentylacyjnych, uzupełnianie, naprawę i malowanie ogrodzeń terenu szkół oraz urządzeń na placach zabaw, wymianie części grzejników c.o., a w sanitariatach zamontowanie suszarek do rąk, dozowników na mydło w płynie oraz pojemników na papier toaletowy.

 

Prace porządkowe obejmowały: mycie podłóg, mebli szkolnych, okien, pranie firan, porządkowanie otoczenia szkoły (koszenie trawników, przycinanie żywopłotów itp.).

 

Inne prace przygotowawcze to: wymiana instalacji cieplnej wraz z wymianą pieca, wymiana instalacji wodociągowej i instalacji elektrycznej, montaż przeciwpożarowego włącznika prądu, montaż hydrantu, wymiana i montaż ogrodzenia oraz odwodnienie budynku szkoły.

 

Remonty malarskie przeprowadzone zostały w:      

- pomieszczeniach dydaktycznych i świetlicach w 8 szkołach podstawowych oraz w 3 zespołach szkół i w 1 gimnazjum;

- stołówkach i pomieszczeniach kuchennych w 1 szkole podstawowej i w 3 zespołach szkół;

- szatniach w 1 szkole podstawowej i w 3 zespołach szkół;

- sanitariatach w 4 szkołach podstawowych i w 3 zespołach szkół;     

- korytarzach w 3 szkołach podstawowych  i w 3 zespołach szkół;                                                          

- salach gimnastycznych w 3 zespołach szkół.                                                                                                

Wymianę i odnowienie  podłóg dokonano w:    

- salach gimnastycznych w 1 szkole podstawowej i w 1 zespole szkół (cyklinowanie i lakierowanie parkietu);

- pomieszczeniach dydaktycznych na korytarzach i w szatniach  w  4 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum.

Wymianę i renowację drzwi dokonano w 1 zespole szkół.                                                                                                                                     

Remont sanitariatów dokonano w  2 szkołach podstawowych i w 1 zespole szkół.                        

Zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych dokonano w 4 szkołach podstawowych i w 2 zespołach szkół.               

Wymianę instalacji cieplnej wraz z wymianą pieca dokonano w 1 szkole podstawowej i w 1 zespole szkół.

Wymianę instalacji wodociągowej dokonano w 1 szkole podstawowej.

Naprawę schodów wejściowych (wymiana płytek) dokonano w 1 szkole podstawowej i w 1 zespole szkół.

W nadzorowanych placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne prace remontowe, o czym świadczą wyniki kontroli oraz przesłane informacje. Na podstawie analizy uzyskanych informacji stwierdza się, że zakres wykonanych prac remontowych w placówkach oświatowych, w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawiał się na podobnym poziomie. Warunki pobytu uczniów w szkołach ulegają poprawie, niemniej jednak podczas spotkań z dyrektorami szkół informowano o konieczności dalszej poprawy stanu sanitarno-technicznego placówek, celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa dla uczniów.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w sezonie letnim 2016 będą funkcjonowały dwa ogólnodostępne miejsce wykorzystywane do kąpieli:

Ø      - nad jeziorem Grodno w Nowogrodzie gm. Golub-Dobrzyń, organizatorem miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest Spółdzielnia „Zorza” Plac Wolności 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, rozpoczęcie sezonu kąpielowego nastąpi dnia 15.06.2016r.

Ø      - nad jeziorem Okonin w Okoninie gm. Ciechocin, organizatorem miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest Firma Handlowo-Usługowa HIT Robert Dąbrowski ul. Rabarbarowa 4, 87-148 Łysomice, rozpoczęcie sezonu kąpielowego nastąpi dnia 18.06.2016r.

Na podstawie przedłożonych wyników badań wody, wykonanych przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, zostały wydane oceny przydatności wody do kąpieli.

 

KOMUNIKAT NR 1 w sprawie jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpiel

Nad j. Grodno

Nad j. Okonin

 

Kolejne badania wody zaplanowane są na przełom lipca i sierpnia. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu przypomina, iż niewskazana jest kąpiel w przypadku masowego zakwitu glonów w zbiornikach wodnych ze względu na możliwość wystąpienia ujemnych skutków zdrowotnych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu informuje również, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem http://sk.gis.gov.pl/ prowadzony jest Serwis kąpieliskowy. Jest to serwis informacyjny o jakości wody w kąpieliskach, zawierający na mapie Polski wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami Rad Gmin kąpielisk. W Serwisie kąpieliskowym znajdują się przede wszystkim informacji o jakości wody w kąpieliskach i ich infrastrukturze. Dane zamieszczane na stronie Serwisu kąpieliskowego podczas trwania sezonu kąpielowego aktualizowane są na bieżąco.

 

Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna powiatu golubsko-dobrzyńskiego w 2015 roku: LINK

Oceny obszarowe jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2015: LINK

Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna powiatu golubsko-dobrzyńskiego w 2014 roku.

Część I

Część II

Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych za I półrocze 2015 rok: LINK

 

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2015/2016

w powiecie golubsko-dobrzyńskim

 

               W ramach zadań obejmujących nadzór nad placówkami oświatowymi na terenie działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu, przeprowadzono kontrole dotyczące oceny stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2015/2016. Kontrolami objęto 26 szkół, w tym 16 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i 5 zespołów szkół.                                                                                                                      

Podczas przeprowadzonych kontroli dokonano oceny stanu sanitarno-technicznego obiektów:  nawierzchni dróg, dojść i otoczenia, sal lekcyjnych (ściany, podłogi, stolarka okienna i drzwiowa, meble szkolne), korytarzy, klatek schodowych, szatni, zespołów sanitarnych, bloków sportowych, bloków żywieniowych.

W czasie kontroli w większości szkół trwały jeszcze prace remontowo-przygotowawcze.                  Ze względu na zbliżający się dzień rozpoczęcia roku szkolnego najczęściej miały charakter konserwatorsko-porządkowy.

 Przeprowadzono następujące prace przygotowawcze:

Remonty malarskie                                                                                                                                        - pomieszczeń dydaktycznych i świetlic w 9 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach                            

  i 5  zespołach szkół;                                                                                                                                 - stołówek i pomieszczeń kuchennych w 2 szkołach podstawowych i 1 zespole szkół;

- szatni w 4 szkołach podstawowych i 1 zespole szkół;                                                                    - sanitariatów w 5 szkołach podstawowych i 1 zespole szkół;                                                                                        - korytarzy w 7 szkołach podstawowych,  w 3 gimnazjach i 1 zespole szkół;                                                            - elewacji w 3 szkołach podstawowych; 

- sali gimnastycznej w  3 szkołach podstawowych i 1 zespole szkół;

wymiana oświetlenia

- w  2 szkołach podstawowych i 1 zespole szkół;                                                                           wymiana okien w:                                                                                                                                           - pomieszczeniach dydaktycznych w 1 szkole podstawowej i 1 gimnazjum;                                                                             - korytarzach w  1  szkole podstawowej;                                                                                                                                                   wymiana i odnowienie  podłóg w :                                                                                                                                                      -  salach   gimnastycznych i siłowni w 3 szkołach podstawowych  (cyklinowanie                             i lakierowanie parkietu);

- pomieszczeniach dydaktycznych na korytarzach i w szatniach  w  6 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach;

wymiana i renowacja drzwi w 3 szkołach podstawowych;                                                                                                                                      remont sanitariatów - wymiana armatury w 3 szkołach podstawowych

i 1 zespole szkół;                         

zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych w 4 szkołach podstawowych

i 2 zespołach szkół;               

wymiana instalacji cieplnej wraz z wymianą pieca w 3 szkołach;

wymiana instalacji wodociągowej w 1 szkole podstawowej;

wymiana i naprawa dachu oraz orynnowania w 2 szkołach podstawowych;

naprawa schodów wejściowych (wymiana płytek) w 1 szkole podstawowej

i 1 zespole szkół;

odwodnienie budynku – 2 szkoły podstawowe;

termomodernizacja budynku (docieplenie dachu i ścian) 2 szkoły podstawowe.

Wszystkie nadzorowane szkoły zostały przygotowane pod względem sanitarno-technicznym do prowadzenia zajęć i przyjęcia uczniów.

wytworzył:

wprowadził: Ewa Prażuch

ostatnia zmiana: 06.09.2019